Aortastenose er en utbredt, svekkende sykdom som i høy grad innvirker på forventet levealder så snart det utvikles symptomer.

Til tross for dette forblir mange pasienter udiagnostisert, eller henvises ikke til behandling umiddelbart etter diagnostisering. Les videre for mer informasjon om befolkningsstatistikken og innvirkningen av aortastenose samt den viktige rollen du kan ha for påvisning, diagnostisering og behandling.

1 av 8 mennesker over 75 år påvirkes av aortastenose

Aortastenose er den mest utbredte klaffesykdommen hos eldre mennesker som fører til intervensjon, både i Europa og Nord-Amerika, og på grunn av en befolkning med en stadig større andel eldre fortsetter prevalensen å øke.3

Prevalensen av aortastenose øker med alderen og er påfallende høyere i den eldre delen av befolkningen (65 år eller eldre). Epidemiologiske studier viser at prevalensen av aortastenose hos pasienter over 75 år er 1 av 8.2

Aortastenose begrenser ofte vanlige, dagligdagse aktiviteter4

Pasienter med alvorlig aortastenose utvikler ofte symptomer som begrenser deres vanlige, dagligdagse aktiviteter.4 Mange pasienter kan imidlertid til å begynne med fremstå som asymptomatiske, siden de gjerne tilpasser livsstilen for å minimere effekten av symptomene. Et arbeids-EKG kan avdekke symptomer hos opptil 37 % av pasienter med alvorlig aortastenose5

Pasienter forteller kanskje ikke om symptomene sine

Det første steget i behandling av aortastenose er å påvise sykdommen. Mange pasienter forteller kanskje ikke om tilstanden sin – de har blitt vant til å kompensere for symptomene de opplever. Har pasienten din vært plaget med bestemte symptomer, f.eks. anstrengelsesdyspné, arytmi eller angina pectoris? Grundig utspørring av og samtaler med pasienten din kan gi livsviktige ledetråder for påvisning av aortastenose.

Pasienter med alvorlig aortastenose får en vesentlig redusert forventet levealder hvis sykdommen ikke behandles1

Pasienter kan leve med asymptomatisk aortastenose i mange år, men når symptomer på sykdommen utvikler og viser seg, er behovet for behandling presserende.

Så snart de tidligere beskrevne symptomene utvikler seg, påvirkes pasientens forventede levealder drastisk.1 Uten aortaklaffutskiftning har pasienter med alvorlig aortastenose en overlevelsesrate på 50 % 2 år etter at symptomene begynte, og 20 % etter 5 år.6

Behandling kan øke sjansen for overlevelse, men de fleste pasienter med alvorlig aortastenose forblir ubehandlet4, 7-12

Til tross for de dårlige utfallene for pasienter med alvorlig, symptomatisk aortastenose som ikke behandles, og den betydelige innvirkningen på livskvaliteten, forblir en stor andel av pasientene ubehandlet. En rekke studier har rapportert dette og antydet at minst 40 %, kanskje så mange som 60 %, av pasientene ikke gjennomgår aortaklaffutskiftning.4, 7–12 Mange slike ubehandlede pasienter med alvorlig aortastenose kan også dra nytte av forbedringene både i livskvalitet og forventet levealder etter aortaklaffutskiftning.13

Allmennleger har en viktig rolle i å henvise pasienter til deg for diagnostisering – hjelp dem å forstå når de skal lytte, mistenke og henvise.

Um die Diagnose der Aortenklappenstenose zu erleichtern, hat Edwards Lifesciences eine Informationsplattform speziell für Hausärzte entwickelt

www.lyttpahjertet.no