Brugen af transkateter-aortaklapimplantation (TAVI) er vokset hastigt det seneste årti1

Dette skyldes nyskabelser inden for hjerteklapproteser og indføringssystemer, forbedringer i kliniske resultater1 (dokumenteret ved kliniske forsøg som f.eks. PARTNER I og II)2-5 og den øgede indikation for brugen af TAVI.6

I ESC/EACTS’ retningslinjer fra 20176 blev brugen af TAVI som alternativ til kirurgisk aortaklapudskiftning (sAVR) udvidet fra højrisikopatienter (EuroSCORE II operationsrisikoscore ≥10 pct.)7 til patienter med øget operationsrisiko (EuroSCORE II ≥4 pct.) baseret på et solidt klinisk evidensgrundlag.

Patienter med øget operationsrisiko er tidligere  undersøgt i kliniske forsøg, som f.eks. PARTNER I og II3, 4 med en klassifikation i hhv. høj- og mellemrisikogruppen (EuroSCORE II ≥4-8 pct.). Der udføres i øjeblikket kliniske forsøg, som undersøger sikkerheden og virkningen af TAVI for patienter i lavrisikogruppen (EuroSCORE II <4 pct), og på nuværende tidspunkt er anbefalingen, at disse patienter i lavrisikogruppen behandles med konventionel sAVR.6

Lær mere om, hvordan TAVI kan skabe bedre resultater.

TAVI kontra sAVR hos patienter i mellemrisikogruppen (EuroSCORE II ≥4-8 pct.)

Data fra PARTNER II-forsøget har været afgørende for at dokumentere, at TAVI via den transfemorale metode klinisk set er bedre end sAVR hos patienter med mellemhøj operationsrisiko.

Efter nyskabelser vedrørende TAVI-protesen og indføringssystemet har PARTNER IIA-forsøget og S3i/tilbøjelighedsanalysedata2, 3 påvist, at TAVI med transfemoral adgang hos patienter med mellemhøj operationsrisiko medførte markant lavere rater for det kombinerede udkomme af mortalitet, slagtilfælde og moderat/svær aortaregurgitation efter 1 år – samt lavere rate for mortalitets og  invaliderende slagtilfælde efter 2 år sammenlignet med sAVR.2

Patienter, der fik TAVI via transfemoral adgang, vendte tilbage til deres normale dagligdag hurtigere end patienter, der fik sAVR.8

TAVI versus sAVR for højrisikopatienter og inoperable patienter

I 2007 indledte Edwards Lifesciences det første randomiserede TAVI-forsøg nogensinde, PARTNER.9 Dette paradigmeskiftende studie var designet som to parallelle og individuelt drevne forsøg, der undersøgte 1057 patienter med høj operationsrisiko (EuroSCORE ≥10 pct.). De to kohorter sammenlignede traditionelle behandlinger af patienter, som hjerteteamet anså for at være egnede til operation (TAVI versus sAVR) henholdsvis uegnede til operation (standardbehandling eller ballonudvidelse versus TAVI). Resultaterne af PARTNER-forsøget var banebrydende og viste markant forbedret mortalitet uanset årsag efter 1 og 5 år for patienter, der var uegnede til operation og tidligere havde modtaget standardbehandling.5, 9

For patienter med høj operationsrisiko demonstrerede TAVI stort set samme mortalitetsrate uanset årsag i forhold til sAVR efter både 1 og 5 års opfølgning.4, 10

Kohorte A – TAVI versus sAVR for højrisikopatienter4

Kohorte B – TAVI versus standardbehandling for inoperable patienter5