Aortaklepstenose is een veelvoorkomende, invaliderende aandoening die een grote impact heeft op de levensverwachting zodra de eerste symptomen optreden1

Toch is deze aandoening bij veel patiënten niet gediagnosticeerd of worden ze na een diagnose niet onmiddellijk doorverwezen voor behandeling. Lees meer informatie over de aortaklepstenose en de belangrijke rol die u kunt spelen bij de opsporing, diagnose en behandeling ervan.

1 op 8 mensen ouder dan 75 jaar wordt getroffen door aortaklepstenose2

Aortaklepstenose is de meest voorkomende primaire hartklepziekte bij ouderen en resulteert zowel in Europa als Noord-Amerika tot een interventie. Door de steeds ouder wordende bevolking blijft de prevalentie van deze aandoening toenemen.3

De prevalentie van aortaklepstenose neemt toe met het ouder worden en is aanzienlijk hoger bij ouderen (>65 jaar). Uit epidemiologische studies blijkt dat prevalentie van aortaklepstenose bij patiënten ouder dan 75 jaar stijgt naar één op acht.2

Aortaklepstenose beperkt vaak de normale, dagelijkse activiteiten4

Patiënten met ernstige aortastenose ontwikkelen vaak symptomen die hun normale dagelijkse activiteiten beperken.4 Veel patiënten kunnen aanvankelijk asymptomatisch lijken, omdat ze hun levensstijl vaak aanpassen om de impact van de symptomen te minimaliseren. Een inspanningstest kan symptomen aan het licht brengen bij maximaal 37% van de patiënten met ernstige aortastenose.5

Patiënten melden niet altijd hun symptomen

De eerste stap in de behandeling van aortaklepstenose is het opsporen ervan. Veel patiënten melden hun symptomen niet spontaan. Ze zijn gewend geraakt om hun leefstijl aan te passen aan de symptomen die zij ondervinden. Heeft uw patiënt last van specifieke symptomen, zoals kortademigheid bij inspanning, door hartaandoening veroorzaakte duizeligheid, of angina pectoris? Door het stellen van de juiste vragen en een gesprek aan te gaan met uw patiënt kunt u belangrijke aanwijzingen van aortaklepstenose detecteren.

Patiënten met ernstige aortaklepstenose hebben een veel lagere levensverwachting wanneer ze niet worden behandeld1

Hoewel patiënten misschien vele jaren leven met asymptomatische aortaklepstenose, Is  behandeling noodzakeljk zodra de symptomen van de aandoening optreden.

Zodra de eerder beschreven symptomen zich ontwikkelen, wordt de levensverwachting van de patiënt ernstig beïnvloed.1 Zonder aortaklepvervanging hebben patiënten met ernstige aortaklepstenose na het optreden van de eerste symptomen een overlevingspercentage van slechts 50% na 2 jaar en 20% na 5 jaar.6

Hoewel een behandeling de overlevingkans kan verbeteren, krijgen de meeste patiënten met ernstige aortaklepstenose geen behandeling4, 7-12

Ondanks de slechte prognose van patiënten met ernstige onbehandelde, symptomatische aortaklepstenose en de significante impact op de levenskwaliteit, krijgt een groot deel van de patiënten geen behandeling. Diverse studies zijn hierover gepubliceerd. Daaruit blijkt dat minstens 40% en wellicht 60% van de patiënten geen aortaklepvervanging krijgt.4, 7–12  Veel van die onbehandelde patiënten met ernstige aortaklepstenose zouden kunnen profiteren van verbeteringen na een aortaklepvervanging,  zowel wat betreft de levenskwaliteit als de levensverwachting. 13

Huisartsen spelen een sleutelrol als het gaat om het doorverwijzien van patiënten naar u voor het stellen van een diagnose. Help hen te begrijpen wanneer ze moeten luisteren, alert moeten zijn en doorverwijzen.

Ter ondersteuning van de diagnostiek van aortaklepstenose heeft Edwards Lifesciences een website ontwikkeld speciaal bedoeld is voor huisartsen

www.luisternaarhethart.nl