De enige doeltreffende behandeling voor ernstige aortaklepstenose is de vervanging van de aangetaste aortaklep1

Meer informatie over de evaluatie van patiënten met ernstige aortaklepstenose voor percutane aortaklepvervanging (TAVI), de rol van het hartteam en de impact van de ESC/EACTS (European Society of Cardiology/European Association for Cardio-Thoracic Surgery)-richtlijnen 2017.

De rol van het hartteam

Volgens de ESC/EACTS-richtlijnen 2017 voor de behandeling van hartklepaandoeningen is aortaklepvervanging (AVR) aanbeloven bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose en in gevallen van laag-gradiënt aortaklepstenose met lage flow rate, tenzij het niet waarschijnlijk is dat deze de levenskwaliteit of overleving zal verbeteren.1 Chirurgische AVR (sAVR) moet ook worden overwogen bij asymptomatische patiënten waarbij patiënten voldoen aan de criteria voor deze behandelingsmodaliteit, zoals gedefinieerd in de ESC/EACTS-richtlijnen 2017.1

Bekijk de brochure Overzicht van aortaklepstenose

Aortaklepingrepen mogen alleen worden uitgevoerd in centra met samenwerkende cardiologische- en hartchirurgische afdelingen. Zodra de diagnose is gesteld, zorgt uw doorverwijzing van patiënten naar een hartklepcentrum ervoor dat het multidisciplinaire hartteam, met expertise in hartklepaandoeningen, kan bepalen welk type ingreep het meest geschikt is. Bij dit samenwerkende besluitvormingsproces moet ook de patiënt, hun familie en de doorverwijzende cardioloog worden betrokken.1

Multidisciplinair hartteam
Cardiologen
Hart chirurg
Röntgenoloog
anesthesisten
Huisartsen
geriatriste
elektrofysiologie

Wanneer is TAVI geschikt?

De beslissing om te kiezen voor sAVR of TAVI wordt genomen door het hartteam. Deze keuze hangt af van het geschatte chirurgische risico gebaseerd op de klinische kenmerken van de patiënt, anatomische en technische aspecten en op eventuele bijkomende hartaandoeningen waarvoor mogelijk gelijktijdig een ingreep nodig is.1 Volgens de ESC/EACTS-richtlijnen 2017 kan het hartteam TAVI of sAVR overwegen als een geschikte optie bij patiënten met een verhoogd chirurgisch risico, waarbij TAVI de voorkeur heeft bij patiënten ≥75 jaar. Bij patiënten die ongeschikt zijn voor een openhartoperatie of een groot risico lopen als gevolg van comorbiditeiten, is TAVI de aanbevolen behandeloptie.1

Voor actuele informatie over de aanbevolen ingrepen volgens de ESC/EACTS-richtlijnen 2017 voor de behandeling van hartklepziekten:

Bestel de infographic ‘Valvular Heart Disease – 2017 ESC/EACTS Guidelines’

Hoe wordt de TAVI-procedure uitgevoerd?

Jaar na jaar neemt de toepassing van TAVI bij patiënten met ernstige aortaklepstenose toe. In Europa heeft deze toename geleid tot 39.931 uitgevoerde TAVI-procedures in 2016, vergeleken met 10.660 in 2012 2. Na de uitbreiding van het patiëntencohort voor behandeling met transfemorale TAVI1 zal dit aantal de komende tien jaar waarschijnlijk verder toenemen en mogelijk de standaard behandeling worden voor veel patiënten met ernstige aortaklepstenose.3

De TAVI-procedure kan worden uitgevoerd via verscheidene toegangsroutes, meestal via de transfemorale benadering (die bij meer dan 90% van de patiënten in de meeste hartcentra wordt gebruikt)4. Dat kan wanneer de patiënt een geschikte iliofemorale anatomie heeft en niet lijdt aan andere vaataandoeningen.5

Toegenomen verbeteringen in TAVI-klep- en toedieningssystemen hebben bijgedragen aan de toegenomen geschiktheid van patiënten voor transfemorale TAVI en toegenomen aantallen TAVI-procedures.3  In de Edwards PARTNER-onderzoeken is de geschiktheid voor transfemorale TAVI gestegen van 70% met de Edwards SAPIEN-klep6 tot respectievelijk 76% en 88% met de Edwards SAPIEN XT- 7 en SAPIEN 3-kleppen8.

*De 23 mm en 26 mm Edwards SAPIEN 3 stemmen overeen met de 14F eSheath-set. De 16F eSheath-set is vereist voor de 29 mm Edwards SAPIEN 3-klep. Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN XT, Edwards SAPIEN 3 en eSheath zijn handelsmerken van Edwards Lifesciences Corporation en haar dochterondernemingen. Data verwijzen naar de goedkeuring van de CE-markering.

Zie hieronder een overzicht van de transfemorale benadering voor TAVI door middel van ballondilatatie

Transfemorale benadering

In de transfemorale benadering wordt de klep afgegeven via een katheter door de dijbeenslagader.

Bekijk de procedure

TAVI kan gunstig zijn vergeleken met een chirurgische ingreep

TAVI zorgt voor symptoomverlichting op korte en lange termijn en een hogere levensverwachting en kwaliteit van leven. Vergeleken met openhartchirurgie biedt TAVI de volgende voordelen:

  • minder invasief9
  • een kortere procedure10
  • verkort het verblijf op de intensive care7
  • verkort de hersteltijd11
  • leidt tot minder pijn en een kortere opnameduur in het ziekenhuis12, 13
  • biedt een snellere verbetering van de kwaliteit van leven13

TAVI geeft een laag risico op grote, ongunstige cerebrovasculaire en cardiac events.14 Bovendien is een stabiele duurzaamheid van de klep aangetoond tot 5 jaar follow-up.6, 15