Veiligheidsinformatie

Voor professioneel gebruik. Raadpleeg de gebruiksinstructies voor uitgebreide voorschrijvingsinformatie, inclusief indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen. Hulpmiddelen van Edwards Lifesciences die in Europa op de markt worden gebracht en die voldoen aan de noodzakelijke vereisten die worden genoemd in Artikel 3 van de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC, zijn voorzien van het CE-merk van conformiteit.