Toner och kardiologi

Musikalitet och vetenskap ses ofta som separata discipliner men musik och kardiologi har mycket gemensamt. Fortsätt vara nyfiken och inspirera din kreativitet, lyssna på Aortic Aria.

Ålder är nu en avgörande faktor vid val mellan öppen kirurgi och kateterburen aortaklaffs­inplantation (TAVI) hos patienter med uttalad aortastenos1

Efter det att 2017 års Guidelines publicerades har ny evidens framkommit.2 Det har lett fram till en förändring av behandlingsrekommendationerna och styrkan i rekommendationen vid uttalad aortastenos i 2021 års publikation.1
Evidensen som ligger till grund för ändringen kommer från ett flertal real-world-studier, register och kliniska prövningar.1

Mortaliteten vid aortastenos ökar snabbt efter symtomdebut3-5

Utan klaffbyte är överlevnaden låg för patienter med uttalad aortastenos efter symtomdebut:

Remiss och intervention vid rätt tidpunkt hos patienter med aortastenos räddar liv.3-5

Remiss vid rätt tidpunkt är viktigt för patienten och resultatet1

Den remitterande kardiologen har en viktig roll för behandlingsval och resultat vid uttalad aortastenos. Tidig diagnos och remiss till hjärtteam vid rätt tidpunkt är nödvändigt för att patienter med uttalad aortastenos ska kunna erbjudas det behandlingsalternativ som passar dem bäst, TAVI eller öppen kirurgi.1

Mortaliteten vid aortastenos ökar snabbt efter symtomdebut1-3

Utan klaffbyte är överlevnaden låg för patienter med uttalad aortastenos efter symtomdebut:

Remiss och intervention vid rätt tidpunkt hos patienter med aortastenos räddar liv.1-3

Remiss vid rätt tidpunkt är viktigt för patienten och resultatet4

Den remitterande kardiologen har en viktig roll för behandlingsval och resultat vid uttalad aortastenos. Tidig diagnos och remiss till hjärtteam vid rätt tidpunkt är nödvändigt för att patienter med uttalad aortastenos ska kunna erbjudas det behandlingsalternativ som passar dem bäst, kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI) eller öppen kirurgi (SAVR).4

ESC/EACTS guidelines för aortastenos har uppdaterats1

Rekommendationerna om remittering och behandlingsval för patienter med uttalad aortastenos har ändrats.1

 

 • TAVI rekommenderas till patienter ≥75 år#1
 • Alla patienter med uttalad aortastenos bör remitteras till hjärtteam för utredning och bedömning*1
 • Hjärtteamets rekommendation ska diskuteras med patienten som sedan kan göra ett informerat val om behandling med TAVI eller SAVR1

ESC = European Society of Cardiology.
EACTS = European Association for Cardio-Thoracic Surgery.
VHD = Valvular Heart Disease.
# och nu även till patienter med låg operationsrisk och för ytterligare patientgrupper <75 år efter utvärdering. Baserat på utvärdering av kliniska, anatomiska och procedurmässiga faktorer.
* Med behandlingsindikation.

2021 ESC/EACTS stepwise integrated approach for the management of the patients with severe aortic stenosis1

2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease

Infografik om ESC/EACTS rekommendationer
vid uttalad aortastenos1

Läs mer i den sammanfattande infografiken om remittering och behandlingsval vid uttalad aortastenos1

 

 

 • Vilka patienter ska remitteras till hjärtteamet för utvärdering när diagnosen är bekräftad?
 • Vilken behandling är lämpligast för din patient?
 • Hur utvärderar hjärtteamet om SAVR eller TAVI är lämpligast för patienten, baserat på 2021 års riktlinjer?
Terms and Conditions Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att Edwards Lifesciences och dess återförsäljare använder denna information för att kommunicera med dig i framtiden, inklusive genom information om produkter, tjänster, evenemang och program. Edwards Lifesciences och dess återförsäljare kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna ut ditt namn eller andra personuppgifter till tredje part. Edwards Lifesciences använder din information i enlighet med Edwards integritetsskyddspolicy.

Terms and Conditions

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att Edwards Lifesciences och dess återförsäljare använder denna information för att kommunicera med dig i framtiden, inklusive genom information om produkter, tjänster, evenemang och program. Edwards Lifesciences och dess återförsäljare kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna ut ditt namn eller andra personuppgifter till tredje part. Edwards Lifesciences använder din information i enlighet med Edwards integritetsskyddspolicy.

Referenser

 • 1 Vahanian A, et al. Eur Heart J. 2021; ehab395. doi:10.1093/eurheartj/ehab395.
 • 2Baumgarten H, et al. Eur Heart J. 2017; doi.org/10.1093/eurheartj/ehx391.
 • 3 Thoenes M, et al. J Thorac Dis 2018; 10:5584-5594.3
 • 4Carabello BA. Circ Res 2013;113:179-185.
 • 5Otto CM. Heart 2000; 84:211-218.

PP—EU-5962 v2.0

Innehållet på tavi.today är avsett för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.
Klicka på OK för att bekräfta att du är hälso- eller sjukvårdspersonal.

Skip to content