Information om risker

För professionellt bruk. Se bruksanvisningen för fullständig ordinationsinformation, inklusive indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar. Utrustning från Edwards Lifesciences som finns på den europeiska marknaden uppfyller de nödvändiga kraven som nämns i artikel 3 i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och får därför bära CE-märkningen.