Användningen av kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) har vuxit snabbt under det senaste årtiondet1

Detta beror på innovationer för klaffproteser och leveranssystem, bättre kliniska resultat1 (med belägg från kliniska prövningar som PARTNER I och II)2–5 och den utvidgade indikationen för användning av TAVI.6

I 2017 års riktlinjer från ESC/EACTS6 utvidgades användningen av TAVI som ett alternativ till kirurgiskt aortaklaffbyte (SAVR) från patienter med hög risk (EuroSCORE II med värden för kirurgisk risk på ≥10 %)7 till patienter med ökad kirurgisk risk (EuroSCORE II ≥4 %), baserat på en robust grund av klinisk evidens.

Patienter med ökad kirurgisk risk omfattar de som tidigare deltagit i kliniska prövningar, som till exempel PARTNER I och II,3, 4 och som klassificerats som patienter med hög respektive måttlig risk (EuroSCORE II ≥4–8 %). Kliniska prövningar pågår där man utreder hur säkert och effektivt TAVI är för lågriskpatienter (EuroSCORE II <4 %) och för närvarande rekommenderas det i riktlinjerna att dessa patienter behandlas med konventionell SAVR.6

Ta reda på hur TAVI kan förbättra resultaten för dina patienter.

TAVI kontra SAVR för patienter med måttlig risk (EuroSCORE II ≥4–8 %)

Uppgifterna från prövningen PARTNER II var väsentliga för att ge evidens till stöd för klinisk överlägsenhet för TAVI med den transfemorala metoden jämfört med SAVR för patienter med måttlig kirurgisk risk.

Tack vare innovationer för proteser och leveranssystem för TAVI kunde man med uppgifter från prövningen PARTNER IIA och propensity score analys S3i2,3 fastställa att TAVI, för patienter med måttlig kirurgisk risk, medförde väsentligt lägre andelar av det kombinerade effektmåttet dödlighet, alla slaganfall och måttlig/allvarlig aortainsufficiens vid ett år och lägre dödlighet eller invalidiserande slaganfall vid två år jämfört med SAVR.2

Patienter som fick TAVI genom transfemoral access kunde återgå till sina normala vardagssysslor snabbare än patienter som fick SAVR.8

TAVI kontra SAVR för högriskpatienter och inoperabla patienter

Under 2007 inledde Edwards Lifesciences den första randomiserade TAVI-prövningen någonsin, PARTNER.9 Denna omvälvande studie var utformad som två parallella och enskilt styrda prövningar där man undersökte 1 057 patienter med hög kirurgisk risk (EuroSCORE ≥10 %). Med de två grupperna jämfördes etablerade behandlingar för patienter som hjärtteamet betraktade som operabla (TAVI kontra SAVR) eller inoperabla (standardbehandling eller ballongvalvuloplastik kontra TAVI). Resultaten från PARTNER-prövningen var banbrytande och visade väsentligt minskad dödlighet av alla orsaker vid ett och fem år för inoperabla patienter som tidigare hade behandlats med standardbehandling. 5, 9

För patienter med hög kirurgisk risk visade TAVI liknande andelar dödlighet av alla orsaker jämfört med SAVR vid både ett och fem års uppföljning.4, 10

Grupp A – TAVI kontra SAVR för högriskpatienter4

Grupp B – TAVI kontra standardbehandling för inoperabla patienter5