Resurser och videor

Informationsmaterial om aortastenos har tagits fram som hjälpmedel i din läkarmottagning, inklusive material som stöd vid patientrådgivning.

Resurser

Broschyr – TAVI Study Compendium

Sammanfattning av Edwards Lifesciences största TAVI-studier, med utförlig information om bakgrund, forskningsfrågor, utformningen på studien och patientresultat.

Denna artikel finns endast tillgänglig som utskrift.

SCBroEN
Tillgängliga format:
Beställ
Aortastenos – Skjutreglageverktyg

Verktyget är avsett att användas vid patientrådgivningar. Det har ett skjutreglage som visar de olika allvarlighetsgraderna för aortastenos och en förklaring av hur sjukdomen påverkar blodflödet.

E6302/06-16/THV
Beställ
Aortastenos – 3D-hjärtklaffsmodell

Modellerna hjälper till att visualisera skillnaden mellan hjärtklaffens funktion i normalt tillstånd och vid aortastenos med hjälp av en taktil och praktisk demonstration. Den sjuka klaffen har en grov textur och är mindre flexibel än den normala och slätare aortaklaffen, vilket tydligt framgår när patienten jämför hur lätt eller svårt det är att öppna varje klaff.

ASvalves
Beställ
Patientbroschyr – Aortastenos

Broschyr för patienter som har fått diagnosen aortastenos. Broschyren ger kunskap om sjukdomen och tillförsikt avseende behandlingsalternativ.

Denna artikel finns endast tillgänglig som utskrift.

ESW6813/03-17/THV
Tillgängliga format:
Beställ
En överblick över Aortastenos

Sammanfattning av relevant information om aortastenosens etiologi och kliniska bedömning samt riktlinjer från ESC/EACTS och behandlingen av aortastenos, från kirurgi till nuvarande indikationer för TAVI.

Endast tillgänglig som utskrift och för nedladdning.

ESW7600/03-18/THV
Tillgängliga format:
Beställ
Valvular Heart Disease - 2017 ESC Pocket Guidelines

Sammanfattning av de senaste uppdateringarna om behandlingen av hjärtklaffsjukdomar. Avsnittet om aortastenos täcker bedömning, indikationer för intervention, medicinsk behandling, serieprövningar och särskilda patientpopulationer.

Denna artikel finns endast tillgänglig som utskrift.

VHD2017
Tillgängliga format:
Beställ
Informationsgrafik - Valvular Heart Disease

Informationsgrafik om aortastenos som sammanfattar patientens väg från de första symtomen och auskultationen till behandling. I den ingår ett beslutsträd för att bedöma allvarlighetsgraden för aortastenos utifrån de nuvarande riktlinjerna.

E7994/05-18/THV
Tillgängliga format:
Beställ
Tillagd i korgen
Avlägsnades framgångsrikt från korgen
Fortsätta

Personlig information

Ordersammanställning

Tack för din beställning
Dina material kommer snart att skickas till dig.
Tillbaka till resurser