Vaikean aorttastenoosin ainoa tehokas hoitokeino on saira aorttaläpän vaihtaminen1

Opi lisää aorttastenoosia sairastavien potilaiden arvioinnista transkatetraalista aorttaläpän implantaatiota (TAVI) varten, sydäntiimin roolista ja 2017 ESC/EACTS (European Society of Cardiology/European Association for Cardio-Thoracic Surgery) -suositusten vaikutuksesta.

Sydäntiimin rooli

2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease -suositusten mukaan aorttaläpän vaihto (AVR) on suositeltavaa vaikeaa oireista aorttastenoosia sairastaville potilaille ja alivirtaaman, matala-asteisen aorttastenoosin tapauksissa, paitsi jos sillä ei todennäköisesti paranneta elämänlaatua tai selviytymisen todennäköisyyttä.1 Kirurgista AVR:ää (sAVR) tulee myös harkita oireettomien potilaiden kohdalla, jos potilas täyttää kyseisen hoitosuunnitelman kriteerit, kuten ne on määritelty 2017 ESC/EACTS -suosituksissa.1

Katso Overview of Aortic Stenosis -esite

Aorttaläp toimenpiteitä tulee tehdä ainoastaan keskuksissa, joissa on yhteistyötä tekevät kardiologian ja sydänkirurgian osastot. Ohjaamalla potilaat sydänläppäkeskukseen diagnoosin jälkeen taataan se, että monitieteellinen sydäntiimi, jolla on asiantuntemusta valvulaarisista sydänsairauksista, määrittää kaikkein sopivimman toimenpiteen. Tähän yhteistyössä tapahtuvaan päätöksentekoprosessiin tulee ottaa mukaan myös potilas, potilaan perhe ja lähetteen antanut kardiologi.1

Monitieteellinen sydäntiimi
Sydäntautilääkärit
Sydänkirurgi
Kuvantamisasiantuntijat
anestesiologi
yleislääkäri
geriatrinen
elektrofysiologiaan

Milloin TAVI on sopiva?

Sydäntiimi tekee päätöksen sAVR:n tai TAVIn käytöstä. Päätös on riippuvainen leikkausriskin arvioista ja perustuu potilaan kliinisiin ominaisuuksiin, anatomisiin ja teknisiin näkökulmiin sekä mahdollisiin samanaikaisiin sydänsairauksiin, jotka saattavat vaatia samanaikaisia toimenpiteitä.1 2017 ESC/EACTS -suositusten mukaan sydäntiimi voi harkita TAVIa tai sAVR:ää sopivaksi vaihtoehdoiksi kohonneen leikkausriskin potilaille, ja suosia TAVIa yli 75-vuotiaille potilaille. TAVI on suositeltu hoitovaihtoehto potilaille, joille avosydänleikkaus ei sovellu tai joiden riski on suuri  lisäsairauksien vuoksi.1

Ajantasaisia tietoja 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of Valvular Heart Disease -suositusten mukaisista suositelluista toimenpiteistä:

Tilaa Valvular Heart Disease – 2017 ESC/EACTS  Guidelines” -infografiikka

Miten TAVI-toimenpide suoritetaan?

TAVIn käyttäminen vaikeaa aorttastenoosia sairastavilla potilailla lisääntyy vuosittain. Euroopassa tämän kasvun tuloksena vuonna 2016 suoritettiin 39 931 TAVI-toimenpidettä verrattuna 10 660 toimenpiteeseen vuonna 2012 2.  Tästä seuranneen transfemoraalisella TAVIlla1 hoidettavaksi soveltuvan potilaskohortin kasvun takia on todennäköistä, että määrä lisääntyy seuraavan vuosikymmenen aikana mahdollisesti vakiohoitona monille vaikeaa aorttastenoosia sairastaville potilaille.3

TAVI-toimenpide voidaan suorittaa käyttämällä useita reittejä, yleisimmin transfemoraalista lähestymistapaa (käytetään yli 90 %:lla potilaista useimmissa keskuksissa)4, joka on mahdollinen jos potilaalla on sopiva nivustaipeen anatomia eikä  potilas kärsi muista verisuonitaudeista.5

Jatkuvat edistysaskeleet TAVI-läpissä ja niiden kuljetuskeinoissa ovat osaltaan parantaneet transfemoraalisen TAVI-toimenpiteen sopivuutta potilaille ja lisänneet tehtyjen TAVI-toimenpiteiden määrää.

Jatkuvat edistysaskeleet TAVI-läpissä ja niiden kuljetuskeinoissa ovat osaltaan parantaneet transfemoraalisen TAVI-toimenpiteen sopivuutta potilaille ja lisänneet tehtyjen TAVI-toimenpiteiden määrää. 3 Esimerkiksi Edwards PARTNER -kokeissa soveltuvuus transfemoraaliseen TAVI-toimenpiteeseen on noussut. Edwards SAPIEN valve6 -läppien6 70 prosentista soveltuvuus on noussut 76 prosenttiin Edwards SAPIEN XT 7 -läpillä ja 88 prosenttiin SAPIEN 3 -läpillä8.

*23 mm ja 26 mm Edwards SAPIEN 3 ovat yhteensopivia 14F eSheath -sarjan kanssa. 29 mm Edwards SAPIEN 3 -läpälle vaaditaan 16F eSheath -sarja. Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN XT, Edwards SAPIEN 3 ja eSheath ovat Edwards Lifesciences Corporation -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Päivämäärät viittaavat CE-merkin hyväksyntään.

Alla on yleiskatsaus TAVIn transfemoraaliseen lähestymistapaan pallolaajennusteknologiaa käyttämällä.

Transfemoraalinen lähestymistapa

Transfemoraalisessa lähestymistavassa läppä viedään katetrilla reisivaltimon kautta

Watch procedure

TAVI voi olla hyödyllinen leikkaukseen verrattuna

TAVI tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista helpotusta oireisiin sekä parantaa elinajanodotusta ja elämänlaatua. TAVI saattaa tarjota seuraavat hyödyt avosydänleikkaukseen verrattuna:

  • ei ole yhtä invasiivinen9
  • on lyhempi toimenpide10
  • lyhentää potilaan aikaa tehohoidossa7
  • tarjoaa lyhemmän toipumisajan11
  • aiheuttaa vähemmän kipua ja sairaalassaoloaika on lyhyempi12, 13
  • tarjoaa nopeamman elämänlaadun parantumisen13

TAVI-toimenpiteessä on vähäinen riski merkittäviin haitallisiin aivoverisuoni- tai sydänhäiriöihin.14

Läpän vakaa kestävyys on lisäksi osoitettu jopa 5 vuoden seurannassa.6, 15