Transkatetraalisen aorttaläpän implantaation (TAVI) käyttö on viimeisen vuosikymmenen aikana nopeasti lisääntynyt1

Tämä on seurausta tekoläppien ja niiden kuljetuskeinojen innovaatioista, kliinisten tulosten parantumisesta1 (todisteet kliinisissä kokeissa kuten PARTNER I ja II)2-5 ja kohonneesta käyttöaiheesta käyttää TAVI-toimenpidettä.6

2017 ESC/EACTS -suosituksissa6 TAVIn käyttö vaihtoehtona aorttaläpän kirurgiselle vaihdolle (sAVR) laajennettiin koskemaan suuren riskin potilaiden (EuroSCORE II leikkausriski ≥10 %)7 lisäksi myös lisääntyneen leikkausriskin potilaita (EuroSCORE II ≥4 %) vahvan kliinisen näytön perusteella.

Lisääntyneen leikkausriskin potilaisiin kuuluvat aikaisemmissa kliinisissä kokeissa, kuten PARTNER I ja II,3,4 tutkitut potilaat, jotka on luokiteltu suureen ja keskisuureen riskiin (EuroSCORE II ≥4‒8 %). TAVIn turvallisuutta ja tehokkuutta pienen riskin potilailla (EuroSCORE <4 %) tutkivat kliiniset kokeet ovat tekeillä, ja tällä hetkellä näitä potilaita koskevat ohjeet suosittavat, että pienen riskin potilaita hoidetaan perinteisellä sAVR-toimenpiteellä.6

Lue, miten TAVIlla voidaan tarjota parempia tuloksia potilaillesi.

TAVI vastaan sAVR keskisuuren riskin potilailla (EuroSCORE II ≥4–8 %)

PARTNER II -kokeen tiedot olivat ratkaisevia antamaan todisteita, joilla osoitettiin TAVI:n transfemoraalisen lähestymistavan kliininen paremmuus keskisuuren leikkausriskin potilailla verrattuna sAVR-toimenpiteeseen.

TAVIn proteeseissa ja niiden kuljetuskeinoissa tapahtuneiden innovaatioiden seurauksena PARTNER II -kokeen ja S3i -alttiusanalyysin tiedoilla2, 3 voitiin osoittaa, että transfemoraalisen reitin TAVI-toimenpide johti keskisuuren leikkausriskin potilailla huomattavasti matalampaan kuolleisuuden, kaikkien aivohalvauksien ja lievän/vakavan aorttaläpän vuodon yhdistettyyn lopputulokseen yhden vuoden jälkeen sekä matalampaan kuolleisuuteen tai aivoinfarktien esiintymiseen kahdessa vuodessa sAVR-toimenpiteeseen verrattuna.2

Potilaat, joille TAVI asennettiin  transfemoraalista reittiä, palasivat normaaleihin päivittäisiin askareihinsa nopeammin kuin sAVR:in saaneet potilaat.8

TAVI verrattunavastaan sAVR:iin suuren riskin potilailla ja leikkaukseen soveltumattomilla potilailla

Edwards Lifesciences aloitti vuonna 2007 ensimmäisen TAVI-toimenpiteen satunnaiskokeen, PARTNER-kokeen.9 Tämä ajattelutapaa muuttava tutkimus suunniteltiin kahtena rinnakkaisena ja erikseen suoritettavana kokeena, jossa tutkittiin 1057 suuren leikkausriskin potilasta (EuroSCORE ≥10 %). Kaksi verrattua kohorttia vakiinnuttivat hoidon potilaille, jotka sydäntiimi näki leikkaukseen soveltuviksi (TAVI vs. sAVR) tai leikkaukseen soveltumattomiksi (vakiohoito tai aortan pallolaajennus vs. TAVI). PARTNER-kokeen tulokset olivat uraauurtavia ja osoittivat huomattavasti laskenutta kuolleisuutta kaikissa kuolinsyissä  yhden ja viiden vuoden jälkeen niillä potilailla, jotka eivät sovellu leikkaukseen ja joita aiemmin hoidettiin vakiohoidolla.5, 9

TAVI-toimenpiteellä osoitettiin kaikissa kuolinsyissä samanlaisia lukuja kuolleisuudessa   kuin sAVR-toimenpiteessä myös suuren leikkausriskin potilailla yhden ja viiden vuoden seurannoissa.4, 10

Kohortti A – TAVI vs. sAVR suuren riskin potilailla4

Kohortti B – TAVI vs. vakiohoito leikkaukseen soveltumattomilla potilailla5